HBA NederlandHBA NederlandHBA Nederland

Home

Hydro Bouw Advies Nederland is een adviesbureau gespecialiseerd op het gebied van bouwkundige schades veroorzaakt door grondwater of oppervlaktewater.

 

Heeft u een lekke kelder, vochtige kruipruimte, last van schimmel of condens? Een slechte leefomgeving veroorzaakt gezondheidsproblemen. Daar moet u snel vanaf.

 

De oorzaak van een vochtige kelder of kruipruimte is meestal een te hoge grondwaterstand. Vochtproblemen veroorzaken schade aan vloeren, muren en uw gezondheid.

  

Schade aan de fundering van uw huis wordt meestal veroorzaakt door een te lage grondwaterstand. Het gaat hier om houten palen (paalkoppen en kesp) die gaan rotten zodra deze droog komen te staan.

 

De oorzaak van deze grondwaterproblemen zijn vaak complex en zeer divers van aard. Hydro Bouw Advies doet onderzoek naar de oorzaak en komt met een passende oplossing om dit grondwaterprobleem op te lossen. U moet hierbij denken aan lekke riolen, grondwateronttrekkingen, oppervlaktewater problemen en drainages. Daarnaast adviseren wij u over een oplossing om de eventuele bouwschade die is ontstaan te herstellen. Bijkomend voordeel is dat Hydro Bouw Advies eventueel subsidie voor u kan aanvragen voor problemen die zijn veroorzaakt door grondwater. De herstelkosten zijn hierdoor deels subsidiabel, wat een besparing op de herstelkosten betekend. Hydro Bouw Advies neemt desgewenst ook de volledige bouwbegeleiding voor haar rekening.

 

Neem vrijblijvend contact met ons op als u problemen heeft. Wij werken inmiddels voor vele woningbouwvereningingen in Nederland. Dus bel ons gerust als u een medewerker van Hydro Bouw Advies wil spreken.

Zorgplicht grondwater Gemeentes

 

Veel gemeentes met grondwateroverlast zullen dit jaar starten met werkzaamheden om deze overlast aan te pakken. Wat betekend dit voor u? Zijn alle problemen meteen opgelost? Is er nog vervolgschade aan uw woning? Stankoverlast en schimmel op de muren. Hoe krijgt uw woning weer zo snel mogelijk een gezond klimaat. Het oplossen van dit soort problemen is nooit standaard en is afhankelijk van uw bouwkundige situatie. Bij water in uw kruipruimte zijn de risico's hoog. Risico op ongediert, optrekkend vocht in de muren en hoge stookkosten tot gevolg. Laat een gedegen onderzoek uitvoeren door een onafhankelijk gespecialiseert bedrijf.

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2004-2017 - HBA Nederland
This site is powered by Mefan Consultancy